Entsendeplattform

Hotelové a reštauračné služby / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
Rámec: 1. mája 2019 – platy od 1. 4. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ priemerne o 2,22 %


Minimálna mzda
  • Minimálna mzda 1 575,00 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 785,00 €
v 2. ročníku: 890,00 €
v treťom ročníku: 1 015,00 €
v 4. ročníku: 1 105,00 €


Príplatky
Príplatky za oblečenie, za cudzí jazyk, nočný príplatok


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 % príplatok


Výpovedné lehoty
V skúšobnej dobe 14 dní pre obidve strany.


Pozor: Zánik pohľadávok
Mzdové pohľadávky zaniknú, ak neboli písomne uplatnené štyri mesiace po ukončení pracovného pomeru. Táto lehota sa predlžuje o čas, o ktorý sa oneskorila posledná výplatná listina zo zavinenia zamestnávateľa.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
V súlade s doplnkom kolektívnej zmluvy pre spolkové krajiny Viedeň, Štajersko, ako aj v súlade s dohodou o mzde pre Dolné Rakúsko a Burgenland sú zamestnanci s vyučením v odbore rovnocenní s odbornými pracovníkmi.