Entsendeplattform

Hotelska industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
Obdobje: 1. maja 2019 – plačila 1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za povprečno 3,7 %


Minimalna plača
  • Minimalna plača 1.629,00 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 815,00 €
v 2. letu vajeništva: 925,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.055,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.145,00 €


Dodatki
Pavšal za nakup oblačil, dodatek za tuje jezike, dodatek za nočno delo


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50-odstotni dodatek


Odpovedni roki
Po poskusnem obdobju 14-dnevni za obe strani.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevke v zvezi s plačami ni več mogoče uveljavljati, če niso predloženi v pisni obliki v roku
štirih mesecev
po zaključku delovnega razmerja. Ta rok se lahko podaljša za obdobje, za katerega je bil zadnji poračun plač prestavljen zaradi zadolženosti delodajalca.


Druge prednosti na področju socialne politike
Z dodatno kolektivno pogodbo za zvezni deželi Dunaj in Štajersko ter s plačnimi sporazumi Spodnje Avstrije in Gradiščanske so delavci s priznanim usposabljanjem izenačeni s kvalificiranimi delavci.