Entsendeplattform

Výroba kávových produktů / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 1,47 %
  • Zvýšení příplatků podle služebního stáří o 1,47 %
  • Zvýšení odměny učňů o 1,47 %
  • Doložka o zvýhodnění pro zachování přeplatku


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: € 1 663,28
  • Kvalifikované činnosti: od 1 831,36 € do 2 109,87 €


Odměna učňů
Tabulka I Tabulka II
1. rok učení: 738,50 € 849,30 €
2. rok učení: 949,40 € 1 091,80 €
3. rok učení: 1 371,40 € 1 577,10 €
4. rok učení: 1 476,90 € 1 698,40 €
Tabulka II platí pro učně, jejichž učební poměr začal po 1. březnu 2014 a kteří se před začátkem učebního poměru po devátém ročníku školy (povinné školní docházce) vzdělávali další tři roky, absolvovali předběžnou odbornou přípravu nebo navštěvovali nějakou školu.


Příplatky/přirážky
Příplatky za služební stáří


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do pěti měsíců od svého vzniku, případně oznámení, jinak zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance