Entsendeplattform

Kávový priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 1,47 %
  • Zvýšenie mimoriadnych príplatkov za odpracované roky o 1,47 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 1,47 %
  • Doložka najvyšších výhod na zachovanie preplatkov


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: € 1 663,28 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 831,36 € do 2 109,87 €


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v 1. ročníku: 738,50 € 849,30 €
v 2. ročníku: 949,40 € 1 091,80 €
v 3. ročníku: 1 371,40 € 1 577,10 €
v 4. ročníku: 1 476,90 € 1 698,40 €
Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. marci 2014 a ktorí pred začiatkom učňovského pomeru a v nadväznosti na deviaty ročník (povinnej školskej dochádzky) absolvovali ďalšie tri roky vzdelávania, predošlé vyučenie alebo chodili do školy.


Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov

Pre zamestnanca:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
  • Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu