Entsendeplattform

Industrija predelovanja kave / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,7 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za 2,7 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 2,7 %
  • Ugodnejša določba za ohranitev preplačila


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 1.708,19
  • Kvalificirana dela: od 1.880,81 € do 2.166,84 €


Nadomestilo za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva: 758,40 € 872,20 €
v 2. letu vajeništva: 975,10 € 1.121,40 €
v 3. letu vajeništva: 1.408,40 € 1.619,70 €
v 4. letu vajeništva: 1.516,80 € 1.744,30 €
Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. marcu 2014 in ki so pred začetkom vajeniškega razmerja po deveti stopnji šolanja (obvezno šolanje) za nadaljnja tri leta bili vključeni v izobraževanje ali so zaključili predhodno vajeništvo ali obiskovali šolo.


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:

do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov

Za delojemalce:

do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v roku 5 mesecev po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade