Entsendeplattform

Živnost drobných dopravců / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení hodinových mezd podle kolektivní smlouvy o 4,5 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Minimální mzda: € 1 601,98


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí
40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: 50 %


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

do 1 roku 1 týden
až 5 let 2 týdny
nad 5 let 3 týdny


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně
do tří měsíců
!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou