Entsendeplattform

Kovinska dejavnost / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 1,45 %
 • Povišanje dejanskih plač za 1,45 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 1,45 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 1,45 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 1,45 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.521,75 do 1.710,10 €
 • Kvalificirana dela: od 2.138,66 do 2.682,80 €
 • Visokokvalificirana dela: Visokokvalificirana dela: od 3.382,12 do 4.771,77 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 644,09
v 2. letu vajeništva: € 831,08
v 3. letu vajeništva: € 1.012,88
v 4. letu vajeništva: € 1.376,47


Nadomestila/dodatki
Nočno delo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce: 1 mesec, opomba: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 6 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
 • Določba »vse vključeno« (»All In«)