Entsendeplattform

Kovinska dejavnost / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft GPA


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 3,45 %
 • Povišanje dejanskih plač za 3,0 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 3,45 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 3,45 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 2,5 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.574,25 do 1.769,10 €
 • Kvalificirana dela: od 2.212,44 do 2.775,36 €
 • Visokokvalificirana dela: Visokokvalificirana dela: od 3.498,80 do 4.936,40 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 666,31
v 2. letu vajeništva: € 859,75
v 3. letu vajeništva: € 1.047,82
v 4. letu vajeništva: € 1.423,96


Nadomestila/dodatki
Nočno delo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša
38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:

pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce:
1 mesec,
opomba
: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi
v 6 mesecih
!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
 • Določba »vse vključeno« (»All In«)