Entsendeplattform

Mlinska industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 8. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 2,6 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 3,0 %
 • Ohranitev preplačil


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.553,36 € do 1.856,03 €
 • Kvalificirana dela: od 2.383,40 € do 2.620,40 €
 • Visokokvalificirana dela: od 3.122,12 € do 4.714,98 €


Nadomestilo za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva: € 632,35 € 846,27
v 2. letu vajeništva: € 847,82 € 1.136,88
v 3. letu vajeništva: € 1.147,80 € 1.414,12
v 4. letu vajeništva: € 1.551,99 € 1.643,72

Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. novembru 1990 po dopolnjenem 18. letu starosti ali po opravljenem zaključnem poklicnem izpitu.


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % pri faktorju osnovne plače 1/142,5.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (AngG)
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce: 1 mesec, opomba: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
 • Dokazila iz prejšnjih delovnih razmerij za priznavanje delovnih izkušenj – zapadlost po 2 mesecih
 • Zahtevki za nadomestilo za nadurno delo morajo biti predloženi v 4 mesecih.
 • Zahtevki za kilometrino lahko zastarajo po 2 mesecih
 • Zahtevki za nadomestilo za stroške odpravnine morajo biti predloženi v 3 mesecih.


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Priznavanje obdobja mirovanja za napredovanje v obsegu 10 mesecev na otroka
 • 6-mesečna obveznost zaposlitve vajencev po zaključku vajeništva
 • Jubilejni denarni prispevek (jubilejna nagrada)
 • Dejanska uporaba dveletnih povečanj
 • Posebni prejemek: božičnica in regres
 • Plačilo višjih potnih stroškov