Entsendeplattform

Branża uszlachetniania owoców i warzyw oraz działalność zamrażalnicza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 7,6%
  • Podwyżka dodatku stażowego o 7,6%
  • Utrzymanie klauzuli uprzywilejowania


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1794,05 € do 1942,69 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2001,25 € do 2338,65 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 864,15 €
w 2. roku nauki: 1116,10 €
w 3. roku nauki: 1368,06 €


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
..
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
do 6 miesięcy 1 tydzień
do 5 lat 2 tygodnie
ponad 5 lat 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
w przeciągu 3 miesięcy
od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Specjalna dopłata do urlopu