Entsendeplattform

Industrija predelave in zamrzovanja sadja in zelenjave / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za Ø 2,95 %
 • Povišanje nadomestil za vajence
  v 1. letu vajeništva: 22,96 %
  v 2. letu vajeništva: 5,52 %
  v 3. letu vajeništva: 2,47 %
  v 4. letu vajeništva: 3,08 %
 • Ugodnejša določba za ohranitev preplačila


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.643,28 € do 1.843,68 €
 • Kvalificirana dela: od 1.967,26 € do 2.226,11 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 1.000,00
v 2. letu vajeništva: € 1.100,00
v 3. letu vajeništva: € 1.420,00
v 4. letu vajeništva: € 1.500,00


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov
Za delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
 • Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v 5 mesecih po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Jubilejne nagrade