Entsendeplattform

Austriackie przedsiębiorstwa kolejowe / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.07.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podstawy wynagrodzeń podwyższono o 2,6%.
  • Obowiązujące wynagrodzenia podwyższono o 2,6%.
  • Dodatkowe pobory podlegające waloryzacji podwyższono o 2,6%.


Płaca minimalna/pensja minimalna
Zaszeregowanie następuje wg grup zatrudnienia; zbiorowy układ pracy wyróżnia 10 grup zatrudnienia (A-J). A jest „najniższą”, J „najwyższą” grupą zatrudnienia.
Płaca minimalna:
  • Normalny wymiar czasu pracy 40 godzin: € 1776,22
  • Normalny wymiar czasu pracy 38,5 godziny: € 1720,24


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w niedziele i święta


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi z reguły 40 godzin, jednak w wyniku uzgodnień zakładowych może zostać jednolicie obniżony do 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: 50%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
do 1 roku 2 tygodnie
lub w przypadku pracowników umysłowych do 1 roku 6 tygodni
> 1 rok do < 2 lat 6 tygodni
> 5 lat do < 15 lat 3 miesiące
> 15 lat do < 25 lat 4 miesiące
> 25 lat 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń należy dochodzić w przeciągu 9 miesięcy po terminie ich wymagalności lub ujawnieniu.
Po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia roszczeń należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe

Weiterempfehlen