Entsendeplattform

Rakúske železničné podniky / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 07. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Platové rozpočty sa zvýšia o 2,6%.
  • Skutočné platy sa zvýšia o 2,6%.
  • Valorizovateľné zamestnanecké výhody sa zvýšia o 2,6%.


Minimálna mzda
Klasifikuje sa podľa používateľskej skupiny, kolektívna zmluva pozná 10 používateľských skupín (A – J). A je najnižšia, J je najvyššia používateľská skupina.
Minimálna mzda:
  • Normálny pracovný čas – 40 hodín: € 1 776,22 €
  • Normálny pracovný čas – 38,5 hodín € 1 720,24 €


Príplatky
Nočné príplatky, príplatky za nedeľu a štátny sviatok


Pracovný čas
Normálny týždenný pracovný čas je spravidla 40 hodín, môže sa však po dohode s prevádzkou jednotne znížiť na 38,5 hodín.
Príplatok za nadčasy: 50 %


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
až do 1 roka 2 týždne
príp. u zamestnancov do 1 roka 6 týždňov
> 1 rok až < 2 roky 6 týždňov
> 5 rokov až < 15 rokov 3 mesiace
> 15 rokov až < 25 rokov 4 mesiace
> 25 rokov 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky musia byť uplatnené do 9 mesiacov po splatnosti, príp. oznámení.
Po ukončení pracovného pomeru musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen