Entsendeplattform

Avstrijska železniška podjetja / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci/zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Plačna izhodišča se povečajo za 3,7 % (1.11.2021).
  • Dejanske plače se povečajo za 3,7 % (1.11.2021).
  • Bonitete, ki jih je mogoče valorizirati, se povečajo za 3,7 % (1.11.2021).


Minimalna plača
Razvrstitev glede na zaposlitvene kategorije; kolektivna pogodba določa 10 zaposlitvenih kategorij (A–J). A je „najnižja«, J je „najvišja« zaposlitvena kategorija.
Minimalna plača:
  • Običajni delovnik 40 ur: € 1.878,24 (1.11.2021)
  • Običajni delovnik 38,5 ure: € 1.820,18 (1.11.2021)


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nočno delo, dodatek za nedeljsko delo in delo za praznike


Delovni čas
Običajni tedenski delovni čas znaša
praviloma
40 ur
, vendar ga je mogoče z dogovorom v podjetju enotno znižati na 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo
: 50 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:

do 1 leti 6 tednov
> 2 leti do < 5 let 2 meseci
> 5 let do < 15 let 3 meseci
> 15 let do < 25 let 4 meseci
> 25 let 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki morajo biti predloženi
v roku 9 mesecev
po zapadlosti oziroma seznanitvi.
Po koncu delovnega razmerja morajo biti zahtevki predloženi v roku 3 mesecev.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade