Entsendeplattform

Przemysł kamieniarski i ceramiczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 9,8%
  • Istniejące płace: Podwyżka o 9,7%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 11,34 € do 14,75 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 11,34 € do 16,55 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 11,40 € do 17,54 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Przemysł betonowy i prefabrykatów / przemysł cementowy / przemysł cegielniczy i prefabrykatów
w 1. roku nauki: 6,42 €
w 2. roku nauki: 9,62 €
w 3. roku nauki: 12,83 €
w 4. roku nauki: 14,44 €
Przemysł wapienny, gipsowy, tłuczniowy, piaskowy, żwirowy, piasku kwarcowego i betonu transportowanego, kopalnie gliny surowej, zakłady kaolinu / przemysł kamienia twardego Górnej Austrii / przemysł kamienia twardego rejonu Waldviertel
w 1. roku nauki: 6,37 €
w 2. roku nauki: 9,56 €
w 3. roku nauki: 12,74 €
w 4. roku nauki: 14,33 €
Salzburski przemysł marmuru
w 1. roku nauki: 6,55 €
w 2. roku nauki: 9,83 €
w 3. roku nauki: 13,10 €
w 4. roku nauki: 14,74 €
Przemysł ceramiki ogniotrwałej i elektrotechnicznej (Burgenland, Dolna Austria)
w 1. roku nauki: 6,08 €
w 2. roku nauki: 9,10 €
w 3. roku nauki: 12,13 €
Przemysł porcelany elektrotechnicznej (Styria)
w 1. roku nauki: 6,06 €
w 2. roku nauki: 9,10 €
w 3. roku nauki: 12,13 €
Przemysł porcelany elektrotechnicznej (Tyrol)
w 1. roku nauki: 5,70 €
w 2. roku nauki: 8,56 €
w 3. roku nauki: 11,41 €
Przemysł ceramiki ozdobnej
w 1. roku nauki: 4,54 €
w 2. roku nauki: 6,80 €
w 3. roku nauki: 9,07 €


Dodatki
np. dodatek za pracę w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od jednodniowego na koniec pracy do 8 tygodni
  • przez pracodawcę: od jednodniowego na koniec pracy do 8 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej
w przeciągu 12 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku wysunięcia roszczeń w terminie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy i urlopowy.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego.