Entsendeplattform

Kamnoseštvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,1 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 10,57 €
  • Kvalificirana dela: od 13,11 € do 15,05 €
  • Visokokvalificirana dela: do 15,36 €


Nadomestilo za vajence
Kamnoseki Kamnosek v pomožnih delih v gradbeništvu
v 1. letu vajeništva: 5,75 € 4,70 €
v 2. letu vajeništva: 7,40 € 6,90 €
v 3. letu vajeništva: 10,70 € 10,30 €
v 4. letu vajeništva: 12,40 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 4 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! V primeru pravočasnega uveljavljanja velja triletni zastaralni rok.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Opomba: uporablja se lahko tudi avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)