Entsendeplattform

Przemysł cukierniczy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,8%
  • Klauzula uprzywilejowania dotycząca zachowania nadpłaty


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności od (LK5): € 1808,73
  • Czynności wymagające kwalifikacji od (LK3): € 1922,61
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji od (LK2a): € 2150,38


Wynagrodzenia dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki € 744,30 € 855,90
w 2. roku nauki € 934,00 € 1074,10
w 3. roku nauki € 1340,50 € 1541,60
w 4. roku nauki € 1511,10 € 1737,80


Dodatki
Za pracę od godziny 20:00 do godz. 22:00 przyznawany jest dodatek za pracę na nocną zmianę w wysokości 30%, zobacz również w ramowym zbiorowym układzie pracy dla pracowników przemysłu spożywczego i używek (Rahmenkollektivvertrag der Nahrungs- und Genussmittelindustrie)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatki za nadgodziny
: 50%, dodatki za pracę w nocy od 30% do 50% oraz za pracę w soboty na zmiany 50%.


Okresy wypowiedzenia
Obowiązuje § 20 ramowego zbiorowego układu pracy dla pracowników przemysłu spożywczego i używek (Rahmenkollektivvertrag der Nahrungs- und Genussmittelindustrie). Okresy wypowiedzenia dla pracodawców od 6 do 21 tygodni w zależności od stażu pracy w zakładzie.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 5 miesięcy! W przypadku wysunięcia roszczeń w terminie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Pełna zapłata kosztów internatu dla uczących się zawodu. Dodatkowe zbiorowe układy pracy dotyczące wynalazczości i pomysłów racjonalizatorskich pracowników, a także uregulowania dotyczące koniecznych szczepień, których koszt musi ponosić zakład.