Entsendeplattform

Profese tapetářů / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd o 4,0 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 11,07 €
 • Kvalifikované činnosti: od 11,09 € do 12,52 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 13,81 €


Odměna učňů
1. rok učení: 695,00 €
2. rok učení: 880,00 €
3. rok učení: 1.050,00 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas:
zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • zaměstnanec
  : od 1 týdne vždy na konci pracovního týdne do 4 týdnů
 • zaměstnavatel
  : od 1 týdne vždy na konci pracovního týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli v přímém pracovním poměru musí být uplatněny
do čtyř měsíců
, po ukončení pracovního poměru musí být smluvní mzdové nároky uplatněny do
tří měsíců
ústně nebo písemně, protože jinak
zanikají
! Neúspěšně uplatněné nároky zanikají, pokud nejsou do šesti měsíců od prvního vznesení uplatněny soudně.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou