Entsendeplattform

Profese tapetářů / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 3,35 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 10,13 €
  • Kvalifikované činnosti: od 10,15 € do 11,46 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 12,64 €


Odměna učňů
1. rok učení: 588,91 €
2. rok učení: 778,52 €
3. rok učení: 924,03 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • zaměstnanec: od 1 týdne vždy na konci pracovního týdne do 6 týdnů
  • zaměstnavatel: od 1 týdne vždy na konci pracovního týdne do 6 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli v přímém pracovním poměru musí být uplatněny do čtyř měsíců, po ukončení pracovního poměru musí být smluvní mzdové nároky uplatněny do tří měsíců ústně nebo písemně, protože jinak zanikají! Neúspěšně uplatněné nároky zanikají, pokud nejsou do šesti měsíců od prvního vznesení uplatněny soudně.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou

Weiterempfehlen