Entsendeplattform

Vinařské podniky, Vídeň / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Vídeň


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,78 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 8,76 € do 9,60 € za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: od 10,12 € do 11,45 € za hodinu


Odměna učňů
v 1. roce učení: 986,00 €
ve 2. roce učení: 1 256,00 €
ve 3. roce učení: 1 516,00 €


Příplatky/přirážky
Příplatky při postřiku, síření a aplikaci průmyslových hnojiv; příplatky za odpracovaná služební léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

před dokončeným 1. rokem 14 dní
po dokončeném 1. roku 1 měsíc
po dokončeném 5. roku 2 měsíce
po dokončeném 15. roku 3 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Nároky z pracovního poměru, které nebyly uplatněny, vyprší po uplynutí poloviny roku po konci kalendářního roku, v němž vznikly.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Věrnostní prémie