Entsendeplattform

Vinogradništvo Dunaj / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Dunaj


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,78 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 8,76 € do 9,60 € na uro
  • Kvalificirana dela: od 10,12 € do 11,45 € na uro


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 986,00 €
v 2. letu vajeništva: 1.256,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.516,00 €


Nadomestila/dodatki
Dodatki za škropljenje, žveplanje in posipanje komercialnih gnojil, dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:

pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki iz delovnega razmerja, ki niso predloženi, prenehajo veljati pol leta po koncu koledarskega leta, v katerem so nastali.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Nagrada za zvestobo