Entsendeplattform

Vinogradništvo Dunaj / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Dunaj


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 1,48 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 8,63 € do 9,34 € na uro
  • Kvalificirana dela: od 9,84 € do 11,15 € na uro


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 958,00 €
v 2. letu vajeništva: 1.221,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.473,00 €


Nadomestila/dodatki
Dodatki za škropljenje, žveplanje in posipanje komercialnih gnojil, dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki iz delovnega razmerja, ki niso predloženi, prenehajo veljati pol leta po koncu koledarskega leta, v katerem so nastali.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Nagrada za zvestobo