Kiküldetési platform

A munkavégzés megkezdése előtt milyen bejelentéseket kell megtenni?

A munkavállaló-kiküldés, illetve a munkaerő-kölcsönzés bejelentése

Az EU vagy az EGT valamely tagállamában, illetve Svájcban székhellyel rendelkező vállalkozások kötelesek

 • munkavállalóik kiküldését vagy kölcsönadását
 • a munkavégzés megkezdése előtt (a szállítmányozás területén tevékenykedő mozgó munkavállalók kiküldése vagy kölcsönadása esetén az Ausztriába való beutazás előtt)
 • az úgynevezett Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatalában
 • a ZKO 3 nyomtatványon (kiküldetés) vagy ZKO 4 (munkaerő-kölcsönzés) bejelenteni. (Angol és német nyelven)

Harmadik országban (az EU-n, az EGT-n és Svájcon kívül) székhellyel rendelkező vállalkozások munkaerőt csak akkor küldhetnek ki vagy adhatnak kölcsön, ha rendelkeznek kiküldetési engedéllyel, foglalkoztatási engedéllyel és/vagy munkaerő-kölcsönzési engedéllyel.  Bővebb információ erről a Munkavállalási engedély alatt olvasható.

A bejelentésben az EU-/EGT-tagállamokban székhellyel rendelkező vállalkozások által megadandó adatok részben eltérőek a kiküldetés és a munkaerő-kölcsönzés esetében.

A következő adatokat kell bejelenteni:

Részletes adatok a munkavállaló kiküldetésével kapcsolatban: 

 • A munkaadó neve, címe és működési engedélye vagy tevékenységi köre; adószáma 
 • A munkaadó külső ügyekben történő képviseletére kijelölt személyek neve és címe 
 • A munkaadó által kapcsolattartóként megjelölt személy neve és címe
 • Az osztrák megbízó neve és címe 
 • A kiküldött munkavállalók neve, címe, születési ideje, társadalombiztosítási azonosítója, illetékes társadalombiztosítója, állampolgársága
 • A munkaviszony kezdete a munkaadónál
  A kiküldetés teljes időtartama, valamint az egyes munkavállalók ausztriai foglalkoztatásának várható időtartama
 • Az egyes munkavállalókkal megállapodott rendes munkaidő időtartama és elosztása 
 • A kiküldött munkavállalót megillető fizetés mértéke
 • A foglalkoztatás helyei (munkavégzés helyei) Ausztriában
 • amennyiben a szükséges dokumentumokat nem a munkavégzés helyén őrzik, akkor annak ahelynek a megnevezése (név és cím), ahol ezeket a dokumentumokat őrzik (vigyázat: a szállítmányozás területén tevékenykedő mozgó munkavállalókra külön szabályok vonatkoznak):
  • vagy a munkavégzés helyén kívül tartózkodó kapcsolattartónál (a kiküldő vállalat munkavállalója vagy hivatalos képviselő)
  • vagy egy Ausztriában székhellyel rendelkező adótanácsadónál/könyvszakértőnél, ügyvédnél vagy közjegyzőnél (hivatalos képviselő)
  • vagy egy ausztriai fióktelepen
  • vagy ugyanannak a vállalatcsoportnak az osztrák anya- vagy leányvállalatánál
 • A kiküldött munkavállaló tevékenységének vagy alkalmazásának módja
 • Munkavállalási engedély a kiküldő államban: kiállító hatóság, azonosító szám, kiállítás időpontja, érvényesség vagy a munkavállalási engedély másolata
 • Tartózkodási engedély a kiküldő államban: kiállító hatóság, azonosító szám, kiállítás időpontja, érvényesség vagy a tartózkodási engedély másolata

Részletes adatok a munkaerő kölcsönzésével kapcsolatban:

 • A munkaerő-kölcsönző neve és címe
 • A munkaerő-kölcsönző külső ügyekben történő képviseletére kijelölt személyek neve és címe
 • Az ausztriai foglalkoztató neve és címe, valamint adószáma és működési engedélye vagy tevékenységi köre
 • A kölcsönadott munkavállalók neve, címe, születési ideje, társadalombiztosítási azonosítója, illetékes társadalombiztosítója, állampolgársága
 • A kölcsönadott munkavállalók foglalkoztatónál történő foglalkoztatásának kezdete és várható időtartama
 • A foglalkoztatás helyei (munkavégzés helyei) Ausztriában
 • amennyiben a foglalkoztató a szükséges dokumentumokat nem közvetlenül a munkavégzés helyén őrzi, akkor annak ahelynek a megnevezése (név és cím), ahol ezeket a dokumentumokat őrzik (vigyázat: a szállítmányozás területén tevékenykedő mozgó munkavállalókra külön szabályok vonatkoznak):
  • egy Ausztriában székhellyel rendelkező adótanácsadónál/könyvszakértőnél, ügyvédnél vagy közjegyzőnél (hivatalos képviselő)
  • vagy egy ausztriai fióktelepen
  • vagy ugyanannak a vállalatcsoportnak az osztrák anya- vagy leányvállalatánál
 • A kölcsönadott munkavállalót megillető fizetés mértéke
 • A kölcsönadott munkavállaló tevékenységének vagy alkalmazásának módja
 • Munkavállalási engedély a kiküldő államban: kiállító hatóság, azonosító szám, kiállítás időpontja, érvényesség vagy a munkavállalási engedély másolata
 • Tartózkodási engedély a kiküldő államban: kiállító hatóság, azonosító szám, kiállítás időpontja, érvényesség vagy a tartózkodási engedély másolata

Amennyiben a bejelentés benyújtását követően változás áll be, pl.

 • a munkavégzés helyének vagy helyeinek megváltozása
 • az egyes munkavállalók munkaideje mértékének vagy elosztásának változása
 • a munkaviszony megszűnése
 • a foglalkoztatás első bejelentésben foglalthoz képest történő későbbi megkezdése
 • az egyes munkavállalók már bejelentett kiküldetésének vagy kölcsönzésének meghiúsulása,

haladéktalanul változásbejelentőt kell benyújtani.

Ezenkívül új ZKO-bejelentőt is be kell nyújtani

 • minden új megbízóval kötött új szerződés, valamint
 • további, még be nem jelentett munkavállalók kiküldése vagy kölcsönadása esetén.

Egyszerűsített bejelentés

Egyetlen bejelentés ismétlődő határokon átnyúló munkavégzéshez

Elegendő egyszer bejelenteni a több ismétlődő kiküldetést vagy munkaerő-kölcsönzést, ha az ismétlődő kiküldetésre vagy munkaerő-kölcsönzésre

 • egyetlen szolgáltatási szerződés vagy szolgáltatásközvetítési szerződés keretében
 • ugyanannál az ausztriai megbízónál vagy foglalkoztatónál vagy
 • egy vállalatcsoporton belül kerül sor.

Ezekben az esetekben a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés bejelentését

 • a legelső határokon átnyúló munkavégzés előtt
 • egy ausztriai megbízó vagy foglalkoztató vonatkozásában
 • egy legfeljebb három hónapos időszakra kell megtenni.

Több megbízóra vonatkozó egyetlen bejelentés

Elegendő egyetlen bejelentést tenni több különböző megbízó vonatkozásában, ha a kiküldetés célja

 • több azonos típusú szolgáltatási szerződés
 • térben és időben egy helyen történő teljesítése.

Ebben az esetben a bejelentésben az összes megbízót fel kell sorolni.

Kinek kell bejelentenie a munkavállalók kiküldését vagy a munkaerő-kölcsönzést?

 • Alapvetően a kiküldött munkavállaló munkaadójának vagy a kölcsönadott munkavállaló átengedőjének kell a kiküldetést vagy munkaerő-kölcsönzést bejelentenie.
 • Amennyiben azonban a munkaerőt olyan foglalkoztató küldi ki vagy adja kölcsön, akinek korábban már kölcsön adták a munkaerőt, úgy az a foglalkoztató a bejelentésre kötelezett.
 • Amennyiben a kiküldő vagy kölcsönadó munkaadó székhelye harmadik országban van, és a kiküldött vagy kölcsönadott munkaerő szintén harmadik ország állampolgára, úgy az ausztriai megbízónak vagy foglalkoztatónak foglalkoztatási engedélyt vagy munkaerő-kölcsönzési engedélyt kell beszereznie – (lásd a Munkavállalási engedély menüpontot).

A bejelentéshez szükséges ZKO 3 és ZKO 4 nyomtatványok online kitölthetők. (Angol és német nyelven)
A linket ezekhez a szöveg alján találja.
A bejelentés elmulasztása büntetéssel jár (akár 10 000 eurós pénzbírság is kiszabható).

A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók által határokon átnyúló szolgáltatásként végzett tevékenységének iparjogi bejelentése – képesítés igazolása

 • A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók által Ausztriában végzett tevékenység a külföldi kiküldő vagy munkaerő-kölcsönző vállalat által Ausztriában nyújtott szolgáltatásként tekintendő. Ez határokon átnyúló, Ausztriában nyújtott szolgáltatásnak minősül, amely esetén az osztrák hatóságok iparjogi szempontból, mint minden hasonló, Ausztriában nyújtott szolgáltatás esetében, előírják egy minőségi norma betartását. Az iparjogi előírásokra és kötelezettségekre, például az iparjogi bejelentésre és képesítésre vonatkozó bővebb információ az osztrák Szövetségi Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) honlapján található.