Kiküldetési platform

Hogyan igazolják a munkaadók a bejelentkezést a társadalombiztosítás alá?

Bejelentkezés a társadalombiztosítás alá a kiküldő országban

A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók a kiküldő ország társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályai szerint maradnak biztosítottak, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

  • A kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés időtartama várhatóan legfeljebb 24 hónap lesz, és
  • a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók nem olyan munkaerőt váltanak le, akinek lejárt a kiküldetési ideje (nincs szó lánckiküldetésről)

Amennyiben teljesülnek ezek a feltételek, a kiküldő ország illetékes társadalombiztosítója kiállítja az A1-es igazolást (annak igazolása, hogy a kiküldött vagy átengedett munkavállalók a kiküldő országban biztosítottak).
Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, az osztrák társadalombiztosításra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A társadalombiztosítási azonosító szám(ok) megadása a kiküldetéssel vagy munkaerő-kölcsönzéssel összefüggésben

A munkaadónak az Ausztriába kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók munkavégzésének megkezdése előtt be kell jelentenie az osztrák Központi Koordinációs Hivatalnak (ZKO) a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés részletes adatait.
Erre vonatkozó bővebb információk a „Bejelentési kötelezettségek“ menüpont alatt olvashatók.
Ezzel a bejelentéssel együtt többek között a kiküldött vagy kölcsönadott munkaerő társadalombiztosítási azonosító számát is be kell jelenteni.
A bejelentés elmulasztása a közigazgatási büntetőjog alapján büntetendő (akár
10 000 eurós pénzbírság is kiszabható).

A társadalombiztosítási bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátása a munkavégzés helyén, vagy a bejelentésben megadott másik helyen

A társadalombiztosítási bejelentéshez kapcsolódó dokumentumokat az ausztriai munkavégzés helyén kell rendelkezésre bocsátani.

Alapvetően az A1-es igazolásnak kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a munkaadó vagy a munkaerő-kölcsönző az adatgyűjtés időpontjában német nyelvű bizonylatokkal igazolni tudja, hogy az A1-es nyomtatvány kiállítását a kiküldetés vagy a munkaerő-kölcsönzés előtt nem tudta elintézni: Az A1-es igazolás kiállítása iránti kérelmet és az illetékes társadalombiztosító igazolását, hogy a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállaló a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés idejére a kiküldött ország társadalombiztosítása alá tartozik, szintén német nyelven vagy fordítással együtt kell rendelkezésre bocsátani.

A rendelkezésre bocsátásra vonatkozó kötelezettséget

  • kiküldetéskor a munkaadó viseli;
  • munkaerő-kölcsönzéskor az ausztriai foglalkoztató viseli.

Ezt a kötelezettséget úgy lehet teljesíteni, hogy a társadalombiztosítás alá való bejelentéssel kapcsolatos dokumentumokat rendelkezésre bocsátják:

  • vagy közvetlenül a munkavégzés helyén, kiküldetéskor különösen a munkavégzés helyén lévő kapcsolattartónál
  • vagy – kiküldetés esetén – a munkavégzés helyén kívül tartózkodó kapcsolattartónál (a kiküldő vállalat munkavállalója vagy hivatalos képviselő)
  • vagy egy Ausztriában székhellyel rendelkező adótanácsadónál/könyvszakértőnél, ügyvédnél vagy közjegyzőnél (hivatalos képviselő)
  • vagy egy ausztriai fióktelepen
  • vagy ugyanannak a vállalatcsoportnak az osztrák anya- vagy leányvállalatánál.

A társadalombiztosítás alá történő bejelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokat csak akkor lehet a munkavégzés helyén kívül, e helyek valamelyikén rendelkezésre bocsátani, ha azt a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés bejelentésével együtt előzetesen bejelentették.

A szállítmányozás területén tevékenykedő mozgó munkavállalók kiküldésekor vagy kölcsönzésekor a társadalombiztosítás alá történő bejelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokat a járműben kell tartani.

A társadalombiztosítással kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség elmulasztása a közigazgatási büntetőjog alapján büntetendő (akár 10 000 eurós pénzbírság is kiszabható).

További információk a nemzetközi és osztrák társadalombiztosítási jogról