Kiküldetési platform

Szükséges-e munkavállalási engedély beszerzése?

Kiküldetés

1. Valamely EU/EGT-tagállamban vagy Svájcban székhellyel rendelkező kiküldő vállalkozások esetén, ha munkavállalójuk harmadik ország állampolgára:

A kiküldetés bejelentését (lásd Bejelentési kötelezettségek menüpontot) az osztrák Szövetségi Pénzügyminisztérium (Bundesministerium für Finanzen) mellett működő Központi Koordinációs Hivatal (ZKO) továbbítja az osztrák Foglalkoztatási Szolgálatnak (AMS).
A §külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG)18. § 12. bekezdése előírja az uniós kiküldetési bizonyítvány beszerzését.
A bizonyítványt az AMS akkor állítja ki, ha a kiküldött munkaerőt a kiküldő országban szabályszerűen foglalkoztatják, és a kiküldetés alatt az osztrák bér- és a munkafeltételeknek megfelelően foglalkoztatják.

A kiküldő országban való szabályszerű foglalkoztatás ellenőrzéséhez a kiküldő munkaadónak a bejelentésben a a kiküldő országban kiállított munkavállalási engedélyreés tartózkodási engedélyre vonatkozóan is adatokat kell szolgáltatnia.
Amint a kiküldött munkavállaló felveszi a munkát, ezt a munkavállalási engedélyt be kell nyújtani az ellenőrző hatóságoknak (lásd a Dokumentumok menüpontot).

2. Harmadik országban székhellyel rendelkező kiküldő vállalatok:

A kiküldött munkavállalók harmadik ország állampolgárai:
Harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozásoknak nem kell bejelenteniük a munkaerő kiküldését a ZKO-nak.
Az osztrák megbízónak kiküldetési engedélyt vagy foglalkoztatási engedélyt kell igényelnie közvetlenül az AMS-nél kell:

  • Azon munkavállalók esetében, akiket legfeljebb 4 hónapra küldenek ki, kiküldetési engedélyt kell beszerezni, míg a hosszabb idejű kiküldetések esetében foglalkoztatási engedélyre van szükség.
  • Az építőiparban és az építőipar kapcsolt iparágaiban a kiküldetés időtartamától függetlenül mindig foglalkoztatási engedélyre van szükség.

Munkaerő-kölcsönzés

1. az EGT területén vagy Svájcban székhellyel rendelkező vállalkozások esetében:

A külföldi vállalkozásnak a munkaerő-kölcsönzést a ZKO-nak kell bejelentenie.

2. harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozások esetében:

Ebben az esetben annak az osztrák vállalkozásnak, amelyben a kölcsönzött munkaerőt foglalkoztatni fogják, speciális munkaerő-kölcsönzési engedélyt kell beszereznie.
A munkaerő-kölcsönzési engedélyt az illetékes szakmai hatóságnál kell megigényelni, és csak akkor állítható ki, ha

  • a különösen képzett munkaerő foglalkoztatására munkaerőpiaci politikai és nemzetgazdasági okokból feltétlenül szükség van,
  • ez a munkaerő kizárólag a munkaerő külföldről történő kölcsönzésével biztosítható, és
  • foglalkoztatásuk nem veszélyezteti az osztrák munkavállalók bérezését és munkakörülményeit.

Ezt követően foglalkoztatási engedélyt kell igényelni az AMS-nél.

Tartózkodási jog

Azoknak a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalóknak, akik harmadik állam állampolgárai, vízumra, 6 hónapnál hosszabb tartózkodás esetén pedig tartózkodási engedélyre van szükségük.
Uniós állampolgárnak, három hónapot meghaladó tartózkodás esetén bejelentési igazolásra van szükségük.

Szankciók

Törvénytelen foglalkoztatás esetén külföldi munkavállalónként 1 000 és 50 000 euró közötti összegű közigazgatási bírság szabható ki.