Platforma Delegowania Pracowników

Platforma Delegowania Pracowników informuje przedsiębiorstwa i ich pracowników o warunkach delegowania i wynajmowania siły roboczej do pracy tymczasowej w Austrii.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą poza Austrią świadczą usługi w Austrii.

W tym celu korzystają z pracowników z zagranicy, delegują siły robocze lub wynajmują je do Austrii na zasadzie transgraniczności.

Przez okres pracy w Austrii konieczne jest przestrzeganie określonych przepisów austriackiego prawa pracy.

Platforma Delegowania Pracowników dostarcza informacji na temat delegowania pracowników i wynajmowania pracowników – jakie prawa przysługują i jakie obowiązki należy spełnić w Austrii.

Platforma Delegowania Pracowników jest oficjalną austriacką witryną internetową w rozumieniu dyrektyw UE 96/71/WE i 2014/67/UE i jest utrzymywana przez Federalne Ministerstwo Pracy i Gospodarki oraz Kasę Urlopową Pracowników Budowlanych.

Informacje są skierowane przede wszystkim do pracowników/pracownic i pracodawców, ale oczywiście również do innych zainteresowanych stron.

Kliknij nazwy tematów oznaczone kolorami na pasku menu powyżej i w kółkach po prawej stronie.

Informacje są dostępne w językach niemieckim, angielskim, węgierskim, polskim, czeskim, słowackim i słoweńskim.

Kiedy ma miejsce oddelegowanie do Austrii?

Delegowanie pracowników ma miejsce wtedy, gdy pracodawca deleguje swoich pracowników lub swoje pracownice

  • w celu realizacji umowy o świadczenie usług lub
  • do oddziału w Austrii lub
  • do przedsiębiorstwa w Austrii, które należy do tego samego koncernu,

do Austrii.

Kiedy ma miejsce transgraniczny wynajem do Austrii?

Transgraniczna praca tymczasowa ma miejsce wtedy, gdy

  • przedsiębiorstwo organizuje przeniesienie swoich pracowników z zagranicy do Austrii w celu
  • wykonywania pracy w innym przedsiębiorstwie pod jego kierownictwem i nadzorem.

Z delegowaniem i wynajmowaniem sił roboczych wiążą się formalności, roszczenia i obowiązki wynikające z prawa pracy.

Objaśniono je tutaj w trzech różnych punktach.

Zestawienie najważniejszych z nich znajduje się tutaj.

Jeżeli występują różnice w zależności od tego, czy delegowanie lub wynajmowanie odbywa się z kraju członkowskiego UE, czy z kraju spoza UE („państwa trzeciego”), należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące państw trzecich.