Platforma Delegowania Pracowników

Czy oprócz płacy minimalnej w przypadku delegowania i wynajmu siły roboczej do Austrii mają zastosowanie jeszcze jakieś inne przepisy prawa pracy?

W przypadku delegowania i wynajmowania siły roboczej do Austrii należy przestrzegać części przepisów austriackiego prawa pracy, o ile są one korzystniejsze dla oddelegowanych i wynajętych pracowników niż odpowiednie przepisy w kraju pochodzenia.

Blok tematyczny „Prawo pracy” udziela informacji na temat takich przepisów prawa pracy oraz odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest obowiązujący czas pracy?
  • Czy istnieje prawo do urlopu?
  • Jak należy chronić się przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia?