Platforma Delegowania Pracowników

W jaki sposób egzekwowane są przepisy austriackie?

Jeżeli w związku z delegowaniem albo wynajmowaniem pracowników nie są przestrzegane przepisy, albo nie są zaspakajane roszczenia, do dyspozycji są w Austrii postępowania przed sądami cywilnymi, postępowania karno-administracyjne, a ewentualnie także mechanizmy do polubownego zażegnania sporu.

Co się dzieje i co należy zrobić, gdy delegujące przedsiębiorstwa naruszają austriackie przepisy o ochronie delegowanych pracowników?
Blok tematyczny „Egzekwowanie przepisów prawa” udziela odpowiedzi na te oraz na poniższe pytania:

  • Jakie są sankcje i możliwości zaskarżenia?
  • W jaki sposób mogę dochodzić swoich roszczeń?