Platforma Delegowania Pracowników

W jaki sposób egzekwowane są przepisy austriackie?

Jeżeli w związku z delegowaniem albo wynajmowaniem pracowników nie są przestrzegane przepisy albo nie są zaspakajane roszczenia, do dyspozycji są w Austrii postępowania przed sądami cywilnymi i postępowania karno-administracyjne.

Co się dzieje i co należy zrobić, gdy delegujące przedsiębiorstwa naruszają austriackie przepisy o ochronie delegowanych pracowników?
Blok tematyczny „Egzekwowanie przepisów prawa” udziela odpowiedzi na te oraz na poniższe pytania:

  • Jakie są sankcje i możliwości zaskarżenia?
  • W jaki sposób mogę dochodzić swoich roszczeń?

Przegląd sankcji i możliwych działań prawnych oraz właściwych organów można znaleźć w materiałach do pobrania.