Platforma Delegowania Pracowników

Jaką płacę minimalną należy wypłacić?

Przedsiębiorstwa delegujące lub wynajmujące pracowników do Austrii zobowiązane są do wypłacania co najmniej płacy minimalnej obowiązującej w Austrii.

Konkretna wysokość płacy minimalnej nie jest w Austrii uregulowana ustawowo, lecz wynika z reguły z układu zbiorowego, który należy zastosować dla branży i wykonywanej czynności.

W tym zakresie należy przede wszystkim przestrzegać informacji zawartych w tym bloku tematycznym oraz w bloku tematycznym „Układy zbiorowe” i w części FAQ:

  • W odniesieniu do pracowników/pracownic delegowanych w punkcie FAQ.
  • W odniesieniu do pracowników/pracownic wynajmowanych w punkcie FAQ.

Ponadto przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

Wynagradzanie poniżej poziomu płacy minimalnej podlega w Austrii wysokim karom pieniężnym. Niezależnie od tego pracownicy mogą dochodzić różnicy na drodze sądowej.

Dlatego ważne jest, ażeby już przed oddelegowaniem lub wynajęciem pracowników do Austrii dowiedzieć się jakie są płace minimalne zgodnie z mającym zastosowanie austriackim układem zbiorowym.