Platforma Delegowania Pracowników

Jaki układ zbiorowy obowiązuje w przypadku delegowania i wynajmowania siły roboczej?

W przypadku delegowania i wynajmowania siły roboczej do Austrii należy przestrzegać austriackich układów zbiorowych, o ile zawierają regulacje dotyczące płacy minimalnej i czasu pracy.

Blok tematyczny „Układy zbiorowe” udziela odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czym są układy zbiorowe w Austrii?
  • Co regulują układy zbiorowe w Austrii?
  • Jaki układ zbiorowy mnie obowiązuje?
  • Jaką płacę minimalną należy wypłacić?