Kiküldetési platform

Mikor van szó bejelentésköteles ausztriai kiküldetésről?

Amikor

  • valamely uniós vagy EGT-tagállamban vagy Svájcban székhellyel rendelkező munkaadó
  • munkavállalóit munkavégzés céljából Ausztriába küldi ki,

a munkaadó köteles ezt bejelenteni.

Ausztriában nem létezik időbeli alsó határ, amely alatt nem kellene a kiküldetést bejelenteni.
Alapvetően a rövid időre szóló határokon átnyúló munkavégzést is be kell jelenteni.

Ugyanakkor nem kell bejelenteni bizonyos csekély terjedelmű és rövid időre szóló határokon átnyúló munkavégzést.
Erre vonatkozóan bővebb információ a „GYIK“ menüpont alatt olvasható.

Bejelentési kötelezettség terheli azokat a foglalkoztatókat is, akik a külföldön nekik kölcsönadott munkavállalókat Ausztriába küldik ki.

A bejelentésköteles kiküldetés további elemeit a Munkavállalók kiküldése alatt a „Fogalmak” menüpont ismerteti.

Artikel továbbküldés