Kiküldetési platform

Áttekintés és a legutóbbi változások

Munkavállalók kiküldetése Ausztriába – a legfontosabb rendelkezések áttekintése és a 2021 szeptembere óta bekövetkezett változások

Ausztriában 2021 szeptembere óta megváltoztak a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok. A változások a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/957 uniós irányelven alapulnak.

A következőkben áttekintjük az Ausztriába történő kiküldetés során betartandó legfontosabb követelményeket, köztük a legutóbbi változásokat is:

1. A munkavállalók kiküldetésének bejelentése

Egy vagy több munkavállaló Ausztriába történő kiküldetését vagy kikölcsönzését legkésőbb a munkavégzés megkezdésekor be kell jelenteni online formanyomtatványon.

A kiküldetéshez a ZKO3 online formanyomtatványt kell használni.
A kikölcsönzéshez a ZKO4 online formanyomtatványt kell használni.

Az építőipari ágazat kivételével minden olyan, 6 hónapon belüli kiküldetés vagy kikölcsönzés,
⇐ amely ugyanahhoz az ausztriai megbízóhoz kapcsolódik,
⇒ erre a 6 hónapra vonatkozóan egyetlen „keretbejelentésben” jelenthető be.
Az online formanyomtatványon a „Rahmenmeldung” („Keretbejelentés”) négyzetet kell bejelölni.

Minden olyan, 1 héten belüli kiküldetés vagy kikölcsönzés,
⇐ amely különböző ausztriai megbízókkal hasonló szolgáltatásokhoz kapcsolódik,
⇒ erre a hétre vonatkozóan egyetlen „gyűjtőbejelentésben" jelenthető be.


A megbízók listáját csatolni kell az online formanyomtatványhoz. A formanyomtatvány végén, az „Anmerkungen” („Megjegyzések”) alatt fel kell tüntetni, hogy a bejelentésre gyűjtőbejelentés keretében kerül sor.

A bejelentett körülményekben bekövetkezett későbbi változásokat a ZKOAE-M online formanyomtatványon kell bejelenteni.

A szállítási ágazatra eltérő és egyedi szabályok vonatkoznak: A szállítással kapcsolatos tájékoztató.

Mindezekről bővebb információért lásd:

2. Különböző dokumentumok rendelkezésre tartása az ausztriai munkavégzés során

Az ausztriai munkavégzés során lehetővé kell tenni az ellenőrző szervek számára, hogy betekinthessenek bizonyos – papíralapú vagy elektronikus – dokumentumokba, amelyek a minimálbérrel kapcsolatos feltételeknek való megfelelést és a társadalombiztosítási bejelentést dokumentálják. Ilyen dokumentumként rendelkezésre kell bocsátani a következőket:

 • a bejelentés másolata
 • választás szerint a munkaszerződés vagy a munkaszerződés lényeges tartalmát igazoló dokumentum
 • a bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok, ha a kollektív szerződés szerinti besorolás nem derül ki ezekből vagy más dokumentumokból
 • bérjegyzékek vagy a díjazás összetételének hasonló felbontása, ha a munkaszerződésben szereplő leírást pontosítani kell a pótlékok (pl. veszélyességi pótlék) vagy egyéb juttatások (pl. túlóradíj vagy jutalékok) tekintetében
 • munkaidő‑nyilvántartások
 • bérkifizetési igazolások, például fizetési papírok vagy banki átutalási igazolások
 • harmadik ország állampolgárságával rendelkező munkavállalók kiküldetése vagy kikölcsönzése esetén a kiküldő államban kiállított munkavállalási engedély
 • A 1 társadalombiztosítási dokumentum vagy azzal egyenértékű igazolás arról, hogy a kiküldött vagy kikölcsönzött munkavállalót nyilvántartásba vette a kiküldő állam valamelyik társadalombiztosítási szerve (pl. régebbi, még érvényes A 1 formanyomtatvány, bérkifizetési igazolások, amelyek igazolják, hogy a kiküldő államban fizetik a társadalombiztosítási járulékokat).

48 óránál nem hosszabb időtartamú kiküldetés esetén csak a következő dokumentumoknak kell rendelkezésre állniuk:

 • a bejelentés másolata
 • a munkaszerződés vagy a munkaszerződés lényeges tartalmát igazoló dokumentum
 • munkaidő‑nyilvántartások
 • adott esetben munkavállalási engedély
 • A 1 társadalombiztosítási dokumentum vagy azzal egyenértékű igazolás.

Minden dokumentumot német vagy angol nyelven lehet rendelkezésre tartani.

Az A 1 társadalombiztosítási dokumentumot nem kell lefordítani. A bérkifizetési igazolások szintén rendelkezésre tarthatók eredeti nyelven, ha azokból egyértelműen kiderülnek a bérkifizetési időszakok, a kifizetett díjazás és a kedvezményezett.

A fordításnak helyesnek kell lennie, de nem kell hitelesíteni.

„Keretbejelentés” esetében a dokumentumoknak a bejelentett keretidőszak teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állniuk vagy elektronikus formában hozzáférhetőnek kell lenniük a munkavégzés helyén az ellenőrző szervek számára – még akkor is, ha a bejelentett munkavállalók egyáltalán nem tartózkodnak Ausztriában.

Az ellenőrző szervek a kiküldetés vagy kikölcsönzés végét követő egy hónapon belül is kérhetik a bérdokumentumok, például a munkaszerződés, a bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok, a bérjegyzékek, a munkaidő-nyilvántartások és a bérkifizetési igazolások átadását. Ezeket a dokumentumokat legkésőbb a kérést követő 14 napon belül át kell adni.

A szállítási ágazatra eltérő és egyedi szabályok vonatkoznak: A szállítással kapcsolatos tájékoztató.

Mindezekről bővebb információért lásd:

3. Az osztrák előírások szerinti minimális díjazás

Ausztriában általában kollektív szerződések rögzítik a minimálbér szintjét, amelynél alacsonyabbat nem lehet meghatározni.

A gazdasági ágazat és a kiküldött munkavállaló konkrét tevékenysége határozza meg az Ausztriában végzett tevékenységért fizetendő kollektív szerződéses minimálbért.

Még ha az ausztriai munkavégzés csak egy hétig tart is, legalább az osztrák kollektív szerződéses bért ki kell fizetni erre a hétre.

Bővebb információért lásd:

4. Utazási, szállás- vagy étkezési költségek megtérítésére való jogosultság

A kiküldött munkavállalók számára legalább azokat az utazási, szállás- és étkezési költségeket meg kell téríteni, amelyeket a hasonló munkáltatók hasonló munkavállalói számára is meg kell téríteni a munkahelyen a – gyakran kollektív szerződésekben foglalt – osztrák előírások alapján.

Az Ausztrián belüli munkahelyek közötti utazások költségeit is meg kell téríteni.

További információért lásd:

 • Kollektív szerződés – Keresés az „Aufwand*“ („költség*”) kifejezésre – Entsendeplattform 
 • Kollektív szerződés – Keresés a „compensation“ kifejezésre – Entsendeplattform.

5. A kiküldő vállalkozás által biztosított szállás minimális jellemzői

Ha a kiküldő munkáltató lakóhelyiséget vagy éjjeli szállást biztosít, a helyiségeknek rendelkezniük kell a következőkkel:

 • közvetlenül a szabadba nyíló ablak
 • megfelelő világítás
 • munkavállalónként legalább 10 m3 szabad légtér
 • fűtés
 • megfelelő méretű asztalok
 • munkavállalónként legalább egy ülőalkalmatosság háttámlával
 • legalább 2,5 m-es magasság
 • a helyiség, a hálóhelyiség és egy szekrény zárhatósága
 • ágy ágyneművel – emeletes ágyak nem használhatók
 • nemenként külön-külön használható és külön megközelíthető hálóhelyiségek
 • ételek és italok elkészítésére és melegítésére, valamint hűtésére szolgáló berendezések
 • elsősegélynyújtó felszerelés
 • megfelelő felszerelés a nedves ruházat szárítására
 • külön helyiségek a dohányzók és a nemdohányzók számára vagy dohányzási tilalom
 • zuhanyzók, mosdók és illemhelyek.

Erről bővebb információért lásd még:

6. Az osztrák munkajog alkalmazása

Még a nagyon rövid időtartamú kiküldetések során is be kell tartani a munkaidőre (törvények, rendeletek, kollektív szerződések) és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó osztrák előírásokat.

Erről bővebb információért lásd:

Bizonyos szerelési munkák kivételével a kiküldött munkavállalók jogosultak az osztrák jog szerinti szabadságra annyiban, amennyiben a szabadságnak a kiküldő állam jogszabályai szerinti időtartama rövidebb.
Erről bővebb információért lásd:

Ezenkívül ha a kiküldetés időtartama meghaladja a 12 hónapot, az osztrák munkajog egészét alkalmazni kell, amennyiben az kedvezőbb, mint a kiküldő állam munkajoga.

Ez magában foglalja például a díjazás betegség vagy egyéb munkavégzési akadály esetén történő továbbfolyósításához való jogot is.
A munkaviszony létrehozására és megszüntetésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

A munkáltató a 12 hónapos időszakot írásbeli indokolással 18 hónapra meghosszabbíthatja.

Az osztrák munkajog egyes területeiről bővebb információért lásd:

7. Az építési munkákkal kapcsolatos különleges kötelezettségek

Építési munkára történő kiküldetés esetén – például a bejelentésre, a Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasséra (építőipari munkások szabadság‑ és végkielégítési pénztára, BUAK) és a díjazásért való felelősségre vonatkozó – különös rendelkezéseket kell betartani.

Erről bővebb információért lásd:

8. „Szabályozott” szakma szolgáltatásának bejelentése

Egyes ausztriai vállalkozások által nyújtott szolgáltatások esetében meg kell felelni bizonyos minőségi szintnek (úgynevezett „szabályozott szakma”). A tervezett szolgáltatást előzetesen be kell jelenteni, ha azt határokon átnyúló módon nyújtják (úgynevezett „szolgáltatásbejelentés").

Ausztriában a gazdasági minisztérium (= Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort [digitális és gazdasági szövetségi minisztérium]) felelős ezért.

Erről bővebb információért lásd:

9. A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok alóli kivételek

Az „Entsendeplattform” felsorol néhány olyan határokon átnyúló tevékenységet, amelyekre kifejezetten nem vonatkoznak a munkavállalók Ausztriába történő kiküldetésére vagy kikölcsönzésére vonatkozó szabályok.

E kivételek újonnan különösen az alábbiakkal bővültek:
⇒ az áruknak az eladó, illetve bérbeadó kiküldött munkavállalói által történő leszállítása és az áruknak a külföldi vevő, illetve bérlő kiküldött munkavállalói által történő elszállítása, valamint
a leszállított áruk üzembe helyezéséhez és használatához nélkülözhetetlen tevékenységek, amelyeket az eladó vagy a bérbeadó kiküldött munkavállalói végeznek el, és amelyek csupán kis időigényűek.

A további kivételekről bővebb információért lásd:

 • Határokon átnyúló munkavégzés – Kivételek a kötelezettségek alól – Entsendeplattform.