Entsendeplattform

Výroba nealkoholických osvěžujících nápojů / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1.1.2024


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 8,10 %
  • Zvýšení provizí z prodeje o 8,10 %
  • Zvýšení stravného o 8,10 %
  • Zvýšení příplatku za odpracovaná služební léta o Ø 8,8 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 2 224,09 € do 2 336,02 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 354,07 € do 2 837,88 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 1 085,00 €
ve 2. roce učení: 1 300,00 €
ve 3. roce učení: 1 895,00 €
ve 4. roce učení: 2 000,00 €


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů
Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
do pěti měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance
  • Dělení nákladů na další vzdělávání pro řidiče nákladních vozidel podle zákona o přepravě zboží