Entsendeplattform

Výroba nealkoholických osvěžujících nápojů / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,85 %
  • Zvýšení provizí z prodeje o 2,85 %
  • Zvýšení stravného o 2,85 %
  • Zvýšení odměny učňů o 2,85 %
  • Zvýšení příplatku za odpracovaná služební léta o 2,85 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 903,80 € do 1 998,99 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 014,02 € do 2 428,18 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 849,86 €
ve 2. roce učení: 1 092,68 €
ve 3. roce učení: 1 578,32 €
ve 4. roce učení: 1 699,73 €


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:

do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:

do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
do pěti měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance
  • Dělení nákladů na další vzdělávání pro řidiče nákladních vozidel podle zákona o přepravě zboží