Entsendeplattform

Przemysł budowlany i działalność budowlana (pracownicy umysłowi) / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft GPA)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka pensji na mocy zbiorowego układu pracy o 9,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 9,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 2083,00 € do 2471,00 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 3167,00 € do 4511,00 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 6363,00 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 906,00 €
w 2. roku nauki: 1164,00 €
w 3. roku nauki: 1445,00 €
w 4. roku nauki: 1718,00 €


Dodatki/dopłaty
Dodatek za uciążliwe warunki pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy
Przez pracownika:
1 miesiąc;
Uwaga
: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń za nadgodziny należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy
  • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych