Entsendeplattform

Budowlana działalność pomocnicza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 3,35%
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 10,77 € do 11,24 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 12,52 € do 13,60 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 14,28 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 4,44 €
w 2. roku nauki: 6,63 €
w 3. roku nauki: 9,91 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwości w zależności od grupy zawodowej i kraju związkowego (np. dodatek za brudną pracę, dodatki za pracę w uciążliwych warunkach).


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
przez pracownika/pracodawcę: od 1 tygodnia do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 3 miesięcy wnieść pozew do sądu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłata diety w razie prac zamiejscowych
  • wypłata dodatku bożonarodzeniowego
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG

Weiterempfehlen