Entsendeplattform

Stavební průmysl a pracovníci ve stavebnictví / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 4,2 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 12,50 do 13,64 €
 • Kvalifikované činnosti: od 14,36 do 16,02 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 17,59 do 18,08 €


Odměna učňů
1. rok učení: 6,41 €
2. rok učení: 9,61 €
3. rok učení: 12,82 €
4. rok učení: 14,42 €
Učni, kteří do učebního oboru nastoupili po dosažení 18. roku života 12,82 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž v závislosti na profesní skupině (např. příplatky za práci ve znečištěném prostředí, rizikový příplatek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí).


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec/zaměstnavatel:
  • -
   kdykoli
  • -
   do konce kalendářního týdne
  • -
   do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že po ukončení pracovního poměru musí být veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli zásadně uplatněny
do tří měsíců
, protože jinak
zanikají
! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do osmi týdnů
uplatněny soudní cestou
!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
 • Úprava o cestovních náhradách při práci na stavbě: náhrada nákladů od tří hodin, příp. devíti hodin při každodenním dojíždění
 • Zvláštní výplata vánoční odměny
 • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)