Entsendeplattform

Górnictwo / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 1,45%
 • Podwyżka obowiązujących aktualnie płac o 1,45%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 1,45%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 1,45%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,45%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od € 2029,00 do € 2131,51
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2328,44 do € 2682,54
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3003,80 do € 3439,42


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 749,49
w 2. roku nauki: € 959,01
w 3. roku nauki: € 1254,67
w 4. roku nauki: € 1656,75


Dodatki/dopłaty
Dodatki za brudną pracę, pracę w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatek zmianowy, dodatek montażowy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy
Przez pracownika:
przed końcem 1. roku pracy 1 tydzień
po upływie 1 roku pracy 2 tygodnie
po upływie 5 lat pracy 4 tygodnie
po upływie 10 lat pracy 6 tygodni

Pracownicy mogą złożyć wypowiedzenie zawsze z końcem tygodnia pracy!


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych

Weiterempfehlen