Entsendeplattform

Podlahár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,95 %
  • Skutočná výška platov Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 11,14 € do 12,11 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 12,62 € do 12,94 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 13,58 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 4,97 €
v druhom ročníku: 6,11 €
v treťom ročníku: 7,28 €
pri dvojitom učňovstve, učni v 4 ročníku 8,47 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Zamestnávateľ: 2 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr.
  • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen