Entsendeplattform

Polagalci talnih oblog / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 3,35 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 10,83 € do 11,77 €
  • Kvalificirana dela: od 12,26 € do 12,58 €
  • Visokokvalificirana dela: od € 13,20


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 4,73 €
v 2. letu vajeništva: 5,82 €
v 3. letu vajeništva: 6,93 €
v primeru dvojnega vajeništva, vajenci v 4. letu vajeništva 8,07 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Delojemalci/delodajalci: 2 tedna


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Posebni prejemek božičnice in regresa

Weiterempfehlen