Entsendeplattform

Polagalci talnih oblog / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,1 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 11,37 € do 12,36 €
  • Kvalificirana dela: od 12,89 € do 13,21 €
  • Visokokvalificirana dela: od € 13,87


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 5,10 €
v 2. letu vajeništva: 6,30 €
v 3. letu vajeništva: 7,50 €
v primeru dvojnega vajeništva, vajenci v 4. letu vajeništva 8,70 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Delojemalci/delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Posebni prejemek božičnice in regresa