Entsendeplattform

Spolkové lesy / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení měsíčních mezd ve všech kategoriích o 1,5 %
  • Zvýšení odměny učňů o 1,5 %
  • 300,00 € Corona-Bonus


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 757,34 € do 2 363,73 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 812,19 € do 3 260,63 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 3 405,34


Odměna učňů
v 1. roce učení: 843,88 €
ve 2. roce učení: 1 092,41 €
ve 3. roce učení: 1 527,60 €

Zvláštní ustanovení pro učně ve smyslu § 80 zákona LF-DG


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
před dokončeným 1. rokem 14 dní
po dokončeném 1. roku 1 měsíc
po dokončeném 5. roku 2 měsíce
po dokončeném 15. roku 3 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do šesti měsíců!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní platby ve výši 50 % vyměřovacího základu za kalendářní čtvrtletí
  • 24. a 31. prosinec jsou dny pracovního volna

Weiterempfehlen