Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje dejanskih plač za 7 %
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 5,4%, + 75,00 €
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 7,0 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 7%
 • Povišanje nadomestil za vajence za
  • 100,00 € (v 1. letu vajeništva)
  • 90,00 € (v 2. letu vajeništva)
  • 100,00 € (v 3. letu vajeništva)
  • 120,00 € (v 4. letu vajeništva)


Minimalna plača
 • BG A (nekvalificirani delavci): € 2.236,16
 • BG A (polkvalificirani delavci): € 2.236,16
 • BG D (kvalificirani delavci): € 2.566,17


Nadomestilo za vajence
1. leto vajeništva € 900,00
2. leto vajeništva € 1.090,00
3. leto vajeništva € 1.425,00
4. leto vajeništva € 1.870,00


Dodatki
Dodatek za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in nevarnost, dodatek za nočno delo, dodatek za izmensko delo (2. in 3. izmena), nadomestilo za montažo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki
glede na trajanje delovne dobe delavca:
 • Delavci
  : od 1 tedna do 6 tednov
 • Delodajalci
  : od 6 tednov do 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti določeni zahtevki iz delovnega razmerja (npr. nadomestila za nadure, potne stroške ter določena nadomestila in dodatki) zoper delodajalce predloženi
v 6 mesecih
(opomba: izjeme!) v pisni ali ustni obliki, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
 • Priznavanje obdobja za starševski dopust
 • Sistem za napredovanje
 • Jubilejna nagrada
 • Možnost prostega časa