Entsendeplattform

Elektrotechnický a elektronický průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalistiku, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 5 %
 • Zvýšení odměny učňů o Ø 8,6 %
 • Stávající mzdy: 4,8–6,7 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: € 2 037,00 (nástupní plat)
 • Kvalifikované činnosti: od 2 401,38 do 3 102,45 € (nástupní plat)
 • Vysoce kvalifikované činnosti: € 3 568,05 (nástupní plat)


Odměna učňů
Rok učení I II
1. rok učení 1 000,00 1 250,00
2. rok učení 1 250,00 1 625,00
3. rok učení 1 500,00 1 875,00
4. rok učení 1 950,00 2 071,88


Příplatky
 • Příplatek za práci ve znečištěném prostředí: 0,583 eur/hodina
 • Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí: 0,583 eur/hodina
 • Rizikový příplatek: 0,583 eur/hodina
 • Příplatek za práci na směny: 0,511 eur/hodina (2. směna), 3,010 eur/hodina (3. směna)
 • Příplatek za práci v noci: 3,010 eur/hodina


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny
.
Příplatek za práci přesčas:
zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %
Příplatek za práci v neděli:
základní částka za práci přesčas
Doba cesty
je pracovní doba


Výpovědní lhůty
Podle zákona o zaměstnancích
Výpověď z pracovního poměru:
1. a 2. odpracovaný služební rok 6 týdnů
po 2. roce 2 měsíce
po 5. roce 3 měsíce
po 15 letech 4 měsíce
po 25 letech 5 měsíců


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do šesti měsíců
, protože jinak
zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Započítání rodičovské dovolené (16 měsíců/dítě na služební postup, plný zápočet při vypořádání z důchodového plánu, jinak 22 měsíců celkem)
 • 1 týden studijního volna / rok
 • Podrobné předpisy pro služební cesty
 • Převod peněžních nároků na časový kredit
 • Placené volno 24. prosince a 31. prosince
 • Příspěvek při životním výročí zaměstnance