Entsendeplattform

Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o 5%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o Ø 8,6%
 • Istniejące płace: 4,8–6,7%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: € 2037,00 (pensja początkowa)
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2401,38 € do 3102,45 (pensja początkowa)
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 3568,05 (pensja początkowa)


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Rok nauki I II
1. rok nauki 1000,00 1250,00
2. rok nauki 1250,00 1625,00
3. rok nauki 1500,00 1875,00
4. rok nauki 1950,00 2071,88


Dodatki
 • Dodatek za brudną pracę: 0,583 euro/godzinę
 • Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach: 0,583 euro/godzinę
 • Dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych: 0,583 euro/godzinę
 • Dodatki za pracę zmianową: 0,511 euro/godzinę (2. zmiana), 3,010 euro/godzinę (3. zmiana)
 • Dodatki za pracę w nocy: 3,010 euro/godzinę


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%
Dodatek za pracę w niedziele:
wynagrodzenie podstawowe za jedną nadgodzinę
Czas podróży
jest czasem pracy


Okresy wypowiedzenia
Zgodnie z ustawą AngG.
Wypowiedzenie przez pracodawcę:
1. i 2. rok pracy 6 tygodni
po 2 latach 2 miesiące
po 5 latach 3 miesiące
po 15 latach 4 miesiące
po 25 latach 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 6 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego
 • Zaliczenie okresów przerw w zatrudnieniu dla rodziców (16 miesięcy na dziecko dla celów awansu w tabeli wynagrodzeń, zaliczenie całej przerwy w zatrudnieniu do naliczania odpraw (stare przepisy), w innych przypadkach ogółem 22 miesiące)
 • 1 tydzień zwolnienia rocznie na kształcenie się
 • Obszerne uregulowania dotyczące podróży służbowych
 • Zamiana roszczeń pieniężnych na czas wolny
 • 24 i 31 grudnia płatnymi dniami wolnymi od pracy
 • Nagroda jubileuszowa