Entsendeplattform

Elektrický a elektronický priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zamestnancov súkromného sektora, tlače, novinárov a papierenského priemyslu (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv o 5 %
 • Zvýšenie odmien učňov o Ø 8,6 %
 • Skutočná výška platov: 4,8–6,7 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: 2 037,00 € (nástupný plat)
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 401,38 € do 3 102,45 € (nástupný plat)
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 3 568,05 €(nástupný plat)


Odmeny učňov
Ročník I II
1. ročník 1 000,00 1 250,00
2. ročník 1 250,00 1 625,00
3. ročník 1 500,00 1 875,00
4. ročník 1 950,00 2 071,88


Príplatky
 • Príplatky za prácu v špinavom prostredí: 0,583 eur/hodina
 • Príplatok za sťažené podmienky: 0,583 eur/hodina
 • Príplatky za prácu v nebezpečnom prostredí: 0,583 eur/hodina
 • Príplatky za zmenu: 0,511 eur/hodina (2. zmena), 3,010 eur/hodina (3. zmena)
 • Nočné príplatky: 3,010 eur/hodina


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy:
spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %
Príplatok za nedeľu:
Základná odmena za hodinu nadčasu
Čas cestovania
je pracovný čas


Výpovedné lehoty
Lt. AngG.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa:
1. a 2. služobný rok 6 týždňov
viac ako 2 roky 2 mesiace
viac ako 5 rokov 3 mesiace
viac ako 15 rokov 4 mesiace
viac ako 25 rokov 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Započítanie času rodičovskej dovolenky (16 mesiacov/dieťa pri zvýšení platu, plné započítanie odpracovaných rokov, inak dokopy 22 mesiacov)
 • 1 týždeň študijného voľna/rok
 • Komplexné predpisy týkajúce sa služobnej cesty
 • Prechod od finančných pohľadávok k časovým kreditom
 • 24. december a 31. december – platené voľno
 • Odmena k pracovnému výročiu