Entsendeplattform

Elektroindustrija in elektronska industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 5 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za Ø 8,6 %
 • Dejanske plače: 4,8–6,7 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: € 2.037,00 (začetna plača)
 • Kvalificirana dela: od 2.401,38 € do 3.102,45 (začetna plača)
 • Visokokvalificirana dela: € 3.568,05 (začetna plača)


Nadomestilo za vajence
Leto vajeništva I II
1. leto vajeništva 1.000,00 1.250,00
2. leto vajeništva 1.250,00 1.625,00
3. leto vajeništva 1.500,00 1.875,00
4. leto vajeništva 1.950,00 2.071,88


Dodatki
 • Dodatek za delo v umazanem okolju: 0,583 EUR/uro
 • Dodatek za posebne pogoje dela: 0,583 EUR/uro
 • Dodatek za nevarnost: 0,583 EUR/uro
 • Dodatek za izmensko delo: 0,511 EUR/uro (2. izmena), 3,010 EUR/uro (3. izmena)
 • Dodatki za nočno delo: 3,010 EUR/uro


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %
Dodatek za nedeljsko delo:
Osnovno nadomestilo za naduro
Čas potovanja
je delovni čas


Odpovedni roki
V skladu z avstrijskim zakonom o zaposlenih (AngG)
Odpoved s strani delodajalca:
1. in 2. leto delovne dobe 6 tednov
po 2. letu 2 meseca
po 5 letih 3 meseci
po 15 letih 4 meseci
po 25 letih 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v
v roku 6 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Izredno plačilo božičnice in regresa
 • Priznavanje obdobij za starševski dopust (16 mesecev/otroka za napredovanje, popolno priznavanje pri starem sistemu odpravnin, sicer skupaj 22 mesecev)
 • 1 teden študijskega dopusta/leto
 • Celovita ureditev službenih potovanj
 • Pretvorba denarnih terjatev v časovne kredite
 • 24. december in 31. december sta plačana dela prosta dneva
 • Jubilejna nagrada