Entsendeplattform

Pracovníci v lesnictví v soukromé sféře / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2023


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 8,0 %
 • Zvýšení odměny za mechanicko-manuální práci v lese o 8,0 %
 • Zvýšení paušálů na pořízení motorové pily o 8,0 %


Minimální mzda / minimální plat
1 953,70 €


Odměna učňů
hodinová
v 1. roce učení: 7,51 €
ve 2. roce učení: 9,16 €
ve 3. roce učení: 10,80 €


Příplatky
Paušály na nástroje a motorové pily a náhrada výdajů za cestu


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatky za práci přesčas:
 • Za každou hodinu práce přesčas, která je nad rámec stanovené pravidelné běžné pracovní doby s ohledem na možnost rozložení pracovní doby v rozhodném období v délce 52 týdnů, přísluší pracovníkovi přirážka ve výši
  50 %
  .
 • Za další práci v neděli a o svátcích náleží přirážka v hodinové mzdě ve výši
  100 %
  .


Výpovědní lhůty
Pracovní poměr, který je uzavřen na dobu neurčitou, mohou
obě strany
vypovědět ke konci měsíce se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Po jednom roce se výpovědní lhůta prodlužuje na jeden měsíc, po uplynutí pěti let na dva měsíce a po uplynutí patnácti let na tři měsíce.


Upozornění: zánik nároků
Nároky na výplatu, náhradu výdajů spojených s výkonem zaměstnání a odstupné, příp. jejich zpětného požadavku, které nebyly uplatněny písemně, vyprší šest měsíců po svém vzniku. Nárok na dovolenou vyprší po uplynutí dvou let od konce roku rozhodného pro dovolenou, v němž nárok vznikl.


Další vymoženosti sociální politiky
Např. výplata za překážky v práci, volný čas zaměstnanců s vlastním hospodářstvím, odběr palivového dřeva.