Entsendeplattform

Aenderung Historie

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland


Začátek platnosti
1. 1. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 8,25 %
  • Zvýšení odměny učňů o Ø 17,28 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 9,66 € do 9,74 € za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: od 10,68 € do 13,59 € za hodinu
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 16,98 eur za hodinu


Odměna učňů
v 1. roce učení: 700,00 €
ve 2. roce učení: 800,00 €
ve 3. roce učení: 1.050,00 €


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
do dokončeného 1. roku 14 dní
po dokončeném 1. roku 1 měsíc
po dokončeném 5. roku 2 měsíce
po dokončeném 15. roku 3 měsíců
po dokončeném 20. roce (pouze Dolní Rakousko) 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Nároky z pracovního poměru vyprší po uplynutí
6 měsíců
po konci kalendářního roku, v němž vznikly.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou