Entsendeplattform

Zahradnické podniky, Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 3,0 %
  • Zvýšení odměny učňů o Ø 6,24 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 8,92 € do 9,00 € za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: od 9,87 € do 12,55 € za hodinu
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 15,69 eur za hodinu


Odměna učňů
v 1. roce učení: 600,00 €
ve 2. roce učení: 675,00 €
ve 3. roce učení: 900,00 €


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

do dokončeného 1. roku 14 dní
po dokončeném 1. roku 1 měsíc
po dokončeném 5. roku 2 měsíce
po dokončeném 15. roku 3 měsíců
po dokončeném 20. roce (pouze Dolní Rakousko) 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Nároky z pracovního poměru vyprší po uplynutí
6 měsíců
po konci kalendářního roku, v němž vznikly.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou