Entsendeplattform

Drůbežářský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 3. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 9,05 %
  • Přeplatky zůstávají zachovány v plné výši.


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 772,29 € do 1 818,02 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1 944,59 € do 2 490,00 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: min. 35 % nejnižší mzdy odborného pracovníka
ve 2. roce učení: min. 45 % nejnižší mzdy odborného pracovníka
ve 3. roce učení: min. 65 % nejnižší mzdy odborného pracovníka
ve 4. roce učení: min. 70 % nejnižší mzdy odborného pracovníka


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná služební léta, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí
38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů
Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
do 5 měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance