Entsendeplattform

Sklářský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd o 4,0 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 11,20 € do € 11,25 €
 • Kvalifikované činnosti: od 11,25 do € 12,23 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 12,50 € do 13,93 €


Odměna učňů
1. rok učení: 4,40 €
2. rok učení: 5,80 €
3. rok učení: 8,70 €
4. rok učení: 10,10 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec
  : od 1 týdne do 4 týdnů
 • Zaměstnavatel
  : od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny písemně
do tří měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky
do tří měsíců uplatněny soudní cestou
!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
 • zvláštní výplata: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou