Entsendeplattform

Steklarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače za 4,0 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 11,20 € do 11,25 €
 • Kvalificirana dela: od 11,25 € do 12,23 €
 • Visokokvalificirana dela: od 12,50 € do 13,93 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 4,40 €
v 2. letu vajeništva: 5,80 €
v 3. letu vajeništva: 8,70 €
v 4. letu vajeništva: 10,10 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci
  : od 1 tedna do 4 tednov
 • Delodajalci
  : od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi
v roku 3 mesecev
(opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati v roku 3 mesecev
!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
 • Izredno plačilo: božičnica in regres