Entsendeplattform

Přeprava zboží / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2024


Výsledky posledních jednání


Minimální mzda / minimální plat
např.
  • pomocní pracovníci, řidiči vozidel do 3,5 t: € 1 996,42
  • řidiči návěsových souprav: € 2 096,76
  • řidiči vozidel s nebezpečným nákladem: € 2 146,93
  • řidiči s ukončeným vzděláním pro návěsové soupravy: € 2 210,94
  • řidiči vozidel zásobujících čerpací stanice: € 2 261,11


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 851,89
ve 2. roce učení: € 1 208,33
ve 3. roce učení: € 1 599,48
ve 4. roce učení (u dvouoborového učebního poměru): € 1 825,51


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci přesčas v noci
v době od 20 do 5 hodin
100 %

Cestovní náhrady v tuzemsku: € 26,40 za kalendářní den
Příspěvek za přenocování: € 15,00
Příplatek za ztížené pracovní podmínky při přepravě nábytku: € 7,33 za den nasazení
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí v odpadovém hospodářství: € 20,01 za den nasazení
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí: 10 % příslušné mzdy podle kolektivní smlouvy


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: 50 %, příplatek za práci přesčas v noci v době od 20 do 5 hodin 100 %


Výpovědní lhůty
Příslušnost zaměstnance k podniku až jeden rok 1 týden
Příslušnost zaměstnance k podniku až pět let 2 týdny
Příslušnost zaměstnance k podniku nad pět let 3 týdny


Upozornění: zánik nároků
Nároky zaměstnanců musí být u zaměstnavatele uplatněny písemně
do tří měsíců
po splatnosti.


Další vymoženosti sociální politiky
Náklady na kartu řidiče musí hradit zaměstnavatel.
Ten musí hradit i náklady na kurzy zákonem daného dalšího vzdělávání pro řidiče motorových vozidel.