Entsendeplattform

Tesár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,61 %
  • Skutočná výška platov Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 12,11 € do 13,42 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 13,89 € do 14,32 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 14,89 € do 16,12 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 4,20 €
v druhom ročníku: 5,60 €
v treťom ročníku: 8,40 €
v štvrtom ročníku: 11,19 €


Prídavky
Rôzne príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí a za sťažené podmienky v prípade určitých činností


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanci: hocikedy do 3 týždňov, vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho týždňa
  • Zamestnávatelia: hocikedy do 3 týždňov, vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho týždňa


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Po ukončení pracovného pomeru treba všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi spravidla uplatniť do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše požiadavky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov!


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Zaplatenie odlučného
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • Pozor: Uplatňuje sa BUAG

Weiterempfehlen