Entsendeplattform

Przemysł substytutów kawy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 2,7%
  • Podwyżka dodatku za staż pracy o 2,7%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczniów zawodu o 2,7%
  • Klauzula uprzywilejowania dotycząca zachowania nadpłaty


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: € 1708,19
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 1880,81 € do 2166,84 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: 758,40 € 872,20 €
w 2. roku nauki: 975,10 € 1121,40 €
w 3. roku nauki: 1408,40 € 1619,70 €
w 4. roku nauki: 1516,80 € 1744,30 €
Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 marca 2014 i którzy przed rozpoczęciem nauki zawodu a po ukończeniu dziewiątej klasy (szkoły obowiązkowej) przez kolejne trzy lata uczyli się zawodu, ukończyli kształcenie wstępne wyrównawcze lub uczęszczali do szkoły.


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:

do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni

Przez pracownika:

do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
  • Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe